เลือกสำนักงานประปาดูล่วงหน้า 5 ปี | ดูล่วงหน้า 10 ปี

กรุณาเลือกสำนักงานประปา


หมายเหตุ : ข้อมูลจำนวนผู้ใช้น้ำ ถึงเดือน มิ.ย.52


Copyright @ 2005 by Provincial Waterworks Authority
จัดทำโดย กองพัฒนาแหล่งน้ำ ฝ่ายทรัพยากรน้ำ การประปาส่วนภูมิภาค
E-mail:559131@pwa.co.th