ติดต่อเรา


สถานที่ติดต่อ : กองพัฒนาแหล่งน้ำ อาคาร 3 ชั้น 3
การประปาส่วนภูมิภาค (สำนักงานใหญ่)
72 ซ.แจ้งวัฒนะ 1 ถ.แจ้งวัฒนะ
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0-2551-8801-4
อีเมล์ : 559131@pwa.co.th
Call Center : 1662