กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 31/2563

          เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 นายสุนทร เฉินประยูร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี
ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ อิทธิพลของพายุ “ซินลากู” ที่ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำที่สอดคล้องฝน ลดผลกระทบกับประชาชน เน้นเก็บกักให้ได้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ในวันที่ 3-4 สิงหาคม ร่องมรสุมกำลังแรงพาดผ่านภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรง ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนวันที่ 5-8 สิงหาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังอ่อนลง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง
 

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันไม่มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำที่เกิน Upper Rule Curve มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนรัชชประภา และมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า Dead Storage จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ โดยทุกเขื่อนสามารถควบคุมการระบายน้ำได้โดยไม่เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ

          สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ในปัจจุบัน (28 กรกฎาคม 2563) ไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% แต่มีปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80% จำนวน 4 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50% จำนวน 5 แห่ง และมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 26 แห่ง

          สำหรับ กปภ. ได้รายงานสถานการณ์การผลิตและจ่ายน้ำเป็นปกติทุกสาขา ซึ่งสถานการณ์น้ำโดยรวมของ กปภ. มีแนวโน้มที่ดีขึ้น แต่ยังมี กปภ.สาขา ที่ใช้มาตรการจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป