กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

ประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 39/2564

 

                    เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 39/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ช่วงวันที่ 5 – 9 ตุลาคม 2564 ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

                    ปริมาณฝนสะสม (1 มกราคม – 3 ตุลาคม 2564) ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่ามากกว่าค่าปกติ 7%

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2564 – 3 ตุลาคม 2564 โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (84%) และเขื่อนจุฬาภรณ์ (97%) ซึ่งเขื่อนอุบลรัตน์ ได้เพิ่มการระบายน้ำ ในวันที่ 4 ตุลาคม 2564 วันละ 20 ล้าน ลบ.ม. เพื่อควบคุมน้ำไม่ให้เกินความจุ

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 47,457 ล้าน ลบ.ม. (67%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 23,915 ล้าน ลบ.ม. (50%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ แม่กวงอุดมธารา และมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ เกิน Upper Rule Curve (URC) จำนวน 15 แห่ง

                    สถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2564  ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก เช่น แม่น้ำป่าสัก แม่น้ำชี แม่น้ำมูล เป็นต้น

                    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 จังหวัดที่ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัย ดังนี้

                    ภาคเหนือ ได้แก่ พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย

                    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ นครราชสีมา อุบลราชธานี

                    ภาคกลาง ได้แก่ ชัยนาท นครสวรรค์ ปทุมธานี พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี สระบุรี สิงห์บุรี สุพรรณบุรี อ่างทอง อุทัยธานี