กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 28/2564

 

               เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 28/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายวัชระ เสือดี ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทนนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน

               ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

               วันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาและลาวเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง

               พายุดีเปรสชั่นบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกได้มีการทวีกำลังขึ้นเป็นพายุโซนร้อน ยีนฟ้า (IN-FA) แต่ไม่มีผลกระทบกับประเทศไทยเนื่องจากอยู่ไกลและมีแนวโน้มทิศทางการเคลื่อนตัวไม่เข้าสู่ประเทศไทย

               คาดการณ์ฝนช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะมีฝนใกล้เคียงกับค่าปกติ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนสูงกว่าค่าปกติ

               ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 28,346 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 5,302 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว 116 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2564 พบว่า มี 6 เขื่อนที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร และเขื่อนรัชชประภา

               สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 31,463 ล้าน ลบ.ม. (44%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 7,921 ล้าน ลบ.ม. (17%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 8 แห่ง    

               แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

               การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 19 กรกฎาคม 2564 มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ จำนวน 2 สาขาได้แก่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) และ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ส่วน กปภ.สาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา บางคล้า (น.บางน้ำเปรี้ยว) และบางปะกง