กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 36/2564

                    เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 36/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ช่วงวันที่ 13 - 14 กันยายน 64 ร่องมรสุมพาดภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย
และอ่าวไทยมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนในช่วงวันที่ 15 - 18 กันยายน 64 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

                    พายุดีเปรสชัน “โกนเซิน” (CONSON) ถึงบริเวณเมืองกวางงาย ประเทศเวียดนามแล้ว มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงในระยะต่อไป ส่งผลทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงวันที่ 12 - 13 กันยายน 2564

                    ปริมาณฝนสะสม (1 มกราคม - 12 กันยายน 2564) ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่ามากกว่าค่าปกติ 5%

                    ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 12 กันยายน 2564 มีปริมาตรน้ำ 33,384 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 12,340 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว 4,016 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม -12 กันยายน 2564 พบว่า มี 6 เขื่อนที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนน้ำพุง และเขื่อนรัชประภา

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 12 กันยายน 2564 มีปริมาตรน้ำ 39,673 ล้าน ลบ.ม. (56%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 16,131 ล้าน ลบ.ม. (34%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ อ่างฯแม่กวงอุดมธารา และอ่างฯป่าสักชลสิทธิ์

                    สถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 12 กันยายน 2564 บริเวณแม่น้ำมูล (M.173) อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา และแม่น้ำปราจีนบุรี (Kgt.3) ที่อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก สูงกว่า 80% ของความจุลำน้ำ

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำท่าจีน ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 12 กันยายน 2564 สถานีที่มีปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีเชียงแสน

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 13 กันยายน 2564 สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา