กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 3/2564

          เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2564 ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยนางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ และนายสุนทร เฉินประยูร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - วันที่ 17 - 20 มกราคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงระลอกใหม่จากประเทศจีนจะลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง

โดยอุณหภูมิจะลดลง 4 - 6 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

          - วันที่ 21 - 23 มกราคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณดังกล่าวอุณหภูมิจะสูงขึ้น 2-4 องศาเซลเซียส กับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง 

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน Upper Rule Curve จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนบางลาง มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนห้วยกุ่ม โดยทุกเขื่อนสามารถควบคุมการระบายน้ำได้ โดยไม่เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ

          สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ปัจจุบัน (18 มกราคม 2564) มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% จำนวน 7 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80% จำนวน 13 แห่ง

มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50% จำนวน 11 แห่ง และมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 4 แห่ง

 

          การประปาส่วนภูมิภาค สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา แต่มี กปภ.สาขาที่ใช้น้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ที่สูบทอยน้ำเนื่องจากระดับน้ำที่ไหลผ่านจุดสูบมีระดับน้ำต่ำ กปภ.สาขาธัญบุรี ที่ระดับน้ำลดลงต่ำ ทำให้ต้องสูบทอยน้ำเข้าระบบผลิต และกปภ.สาขาฉะเชิงเทรา คลองท่าไข่และคลองพระองค์ไชยานุชิต มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จึงใช้น้ำดิบจากเอกชนมาผลิต