กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 15/2565

 

                    เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 ผวก. มอบหมายให้ นายเกียรติศักดิ์  ดิษฐ ณ เมือง วิศวกรแหล่งน้ำ 5 เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 14/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์  ธนเดโชพล รองอธิบดีฝ่ายบำรุงรักษา กรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ลักษณะอากาศในช่วงวันที่ 11 – 15 เม.ย. 65 หย่อมความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ทั่วไทยมีอากาศร้อน ถึงร้อนจัด มีฟ้าหลัว ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุม โดยในช่วงวันที่ 11-12 เม.ย.65 พื้นที่ตอนบนของประเทศไทยอาจมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง ช่วงวันที่ 13 - 15 เม.ย.65 ลมตะวันตก ตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุม ส่วนช่วงวันที่ 16 -20 เม.ย.65 จะมีมวลอากาศเย็น แผ่ลงมาปกคลุมทางภาคอีสาน ในขณะที่ประเทศไทยมีอากาศร้อน ทำให้มีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยเป็นฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง เกิดขึ้นได้ ขอให้ระมัดระวังอันตรายขณะเดินทางสัญจรผ่านบริเวณที่มีพายุฝนฟ้าคะนองอาจได้รับอันตรายจากลมกระโชกแรงและฟ้าผ่าได้ ส่วนพื้นที่ภาคใต้ ลมตะวันออกพัดปกคลุมช่วงแรก หลังจากนั้นทิศทางลมแปรปรวน มีลมตะวันตก ตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมบางช่วง ทำให้ภาคใต้ ยังมีฝนบางแห่ง  ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อน โดยมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า เมตร ฝนเพิ่มขึ้นบ้าง หลังวันที่ 16 เม.ย.65

                    การคาดหมายลักษณะอากาศเพื่อเตรียมการรับเมื่อสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคม เนื่องจากร่วงมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีน หรือมีกำลังอ่อนไม่ปรากฏชัดเจน ประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังอ่อน ทำให้มีโอกาสฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และบางส่วนของภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้

                    สถานการณ์น้ำปัจจุบันปริมาณน้ำในเขื่อนของ กฟผ. มีประมาณน้ำใช้การรวม 15,415 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็น 40 % ของปริมาณน้ำใช้การทั่วประเทศ โดยมากกว่าปีที่ผ่านมา 7,261 ล้าน ลบ.ม. ส่วนสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การรวม 19,655 ล้านลูกบาศก์เมตร และสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางจำนวน 412 แห่ง มีปริมาณน้ำใช้การรวม 2,975 ล้านลูกบาศก์เมตร

                    และแนวโน้มของระดับน้ำและปริมาณน้ำ ในลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำท่าจีน และลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติและมีแนวโน้มลดลง ส่วนสถานการณ์น้ำและระดับน้ำในแม่น้ำโขง ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ที่ผ่านมา ทุกสถานีตรวจวัด ยกเว้น สถานีเชียงแสน มีปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา

                    สำหรับสถานการณ์การผลิตและจ่ายน้ำของการประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 11 เมษายน 2565 สามารถผลิตและจ่ายน้ำ ได้ตามปกติทุกสาขา