กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 6/2564

         เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยนางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 6/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายประยูร เย็นใจ ผู้เชี่ยวชาญด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา) ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา การประปานครหลวง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

         วันที่ 10-13 ก.พ. 2564 ประเทศไทยตอนบนจะมีอากาศเย็นถึงหนาว โดยอุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียสในภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือส่วนภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้คลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีกำลังอ่อน

          คาดการณ์ฝนในช่วงเดือน ก.พ.-ก.ค.  2564 พบว่าพื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนสูงกว่าค่าปกติ ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ปัจจุบัน (7 ก.พ. 2564) มีไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน Upper Rule Curve มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนห้วยกุ่ม โดยทุกเขื่อนสามารถควบคุมการระบายน้ำได้ โดยไม่เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) ปัจจุบัน (7 ก.พ. 2564) มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% จำนวน 6 แห่ง ปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80% จำนวน 13 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50% จำนวน 9 แห่ง และอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 7 แห่ง รวมปริมาณน้ำใช้การได้ 16,732  ล้าน ลบ.ม. ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2563 ในช่วงวันเดียวกัน พบว่ามีปริมาณน้ำใช้การได้น้อยกว่า 1,043 ล้าน ลบ.ม.

         การประปาส่วนภูมิภาค สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา โดยกปภ.สาขาที่ใช้น้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ปัจจุบันยังคงสูบทอยน้ำเนื่องจากระดับน้ำในคลองต่ำ ส่วนกปภ.สาขาที่น้ำเค็มรุกล้ำ ได้แก่ ฉะเชิงเทรา บางปะกงและปทุมธานี