กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 22/2564

          เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 22/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์
ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - ในช่วงวันที่ 8 – 13 มิถุนายน 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบน และอ่าวตังเกี๋ย ประเทศเวียดนาม ทำให้บริเวณประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองกระจาย กับมีฝนตกหนักบางแห่ง  ส่วนในช่วงวันที่ 11 – 13 มิถุนายน 2564 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทย อย่างต่อเนื่อง

          - การคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (มิถุนายน-สิงหาคม 2564) คาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติ

          - ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันมีน้ำใช้การได้ 6,159 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว 96 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม-6 มิถุนายน 2564
พบว่า มี 6 เขื่อน ที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนน้ำพุง และเขื่อนรัชชประภา

          - สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ปัจจุบัน (6 มิถุนายน 2564) %) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 8,851 ล้าน ลบ.ม. (19%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 9 แห่ง 

          แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 2564 อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

          การประปาส่วนภูมิภาค สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา แต่เนื่องจากสถานการณ์น้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักลดลงอย่างรวดเร็ว จึงต้องสูบทอยน้ำในพื้นที่ของ กปภ.สาขาบ้านหมี่ ลพบุรี
และพระพุทธบาท ส่วน กปภ.สาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน 5 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา
บางคล้า (น.บางน้ำเปรี้ยว) บางปะกง มหาชนะชัย (น.ค้อวัง) และอุบลราชธานี