กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 23/2564

          เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 23/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ในช่วงวันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2564 ร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ยังคงมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรง

          การคาดการณ์ลักษณะอากาศในช่วง 3 เดือนข้างหน้า (มิถุนายน-สิงหาคม 2564) คาดว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะมีฝนใกล้เคียงค่าปกติ ยกเว้นภาคกลาง ภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีค่าต่ำกว่าค่าปกติ และให้ระวังฝนทิ้งช่วงในช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม 2564   

          ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันมีน้ำใช้การได้ 5,977 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว 13 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 13 มิถุนายน 2564
พบว่า มี 4 เขื่อน ที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ และเขื่อนรัชชประภา

          สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ปัจจุบัน (13 มิถุนายน 2564) มีปริมาตรน้ำ 32,218 ล้าน ลบ.ม. (45%) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 8,676 ล้าน ลบ.ม. (18%)
โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 10 แห่ง

          แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 13 มิถุนายน 2564 อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

          การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2564 มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา จำนวน 1 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) ส่วน กปภ.สาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จำนวน 4 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา บางคล้า (น.บางน้ำเปรี้ยว) บางปะกง และอุบลราชธานี