กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 46/2563

          เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายสุนทร เฉินประยูร วิศวกรแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำที่เน้นเก็บกักให้ได้มากที่สุดและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

                     - ในวันที่ 16–20 พฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนมีกำลังอ่อนลง ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณหภูมิสูงขึ้น 1-3 องศาเซลเซียส แต่ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้า สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อน ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง

                    -  วันที่ 21-22 พฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีน
จะแผ่นลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนเกิดขึ้นในระยะแรก หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

                    - พายุโซนร้อน “หว่ามก๋อ” (พายุระดับ 4) บริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน
มีศูนย์กลางอยู่ห่างออกไปทางตะวันออกของเมืองดองฮอย เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน ส่งผลให้ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนบางแห่งกับมีลมแรง

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันไม่มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำที่เกิน Upper Rule Curve มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ โดยทุกเขื่อนสามารถควบคุมการระบายน้ำได้โดยไม่เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ

          สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ปัจจุบัน (15 พฤศจิกายน 2563) มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% จำนวน 12 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80% จำนวน 15 แห่ง
มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50% จำนวน 8 แห่ง และไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%)     สำหรับ กปภ. ได้รายงานสถานการณ์น้ำที่สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ทุกสาขา และมี กปภ.สาขาที่ลดแรงดันน้ำเพื่อให้มีน้ำผลิตได้อย่างมั่นคง จำนวน 4 สาขา ทั้งนี้จะมีการประชุมร่วมกับกรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำในฤดูแล้งปี 2564