กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 51/2563

          เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ นายพฤกษ บูรณ์เจริญ และนางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 51/2563 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา การประปานครหลวง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

          ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          สรุปลักษณะอากาศ วันที่ 24 – 26 ธ.ค. 2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังอ่อนลง แต่ยังคงทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังปานกลาง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ส่วนพายุโซนร้อน “กรอวาญ” (พายุระดับ 3) กำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ด้วยความเร็ว 15 กม./ชม. คาดว่าจะอ่อนกำลังลง ในช่วงวันที่ 23-24 ธ.ค. 2563

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 43,661 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 20,119 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 11 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 15 แห่ง และ ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 9 แห่ง

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (412 แห่ง) มีปริมาณน้ำมากกว่า 100% จำนวน 43 แห่ง ระหว่าง 80-100% จำนวน 165 แห่ง ระหว่าง 50-80% จำนวน 92 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 68 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 44 แห่ง