กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 21/2564

 

          เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 21/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 ในช่วงวันที่ 9-17 มิถุนายน 2564 จะมีพายุหมุนเขตร้อนก่อตัวในมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือด้านตะวันตก และเคลื่อนตัวผ่านประเทศฟิลิปปินส์ลงสู่ทะเลจีนใต้ ซึ่งจะส่งผลให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน และประเทศไทยมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกเพิ่มขึ้น

          ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันมีน้ำใช้การได้ 6,502 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว 104 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม-30 พฤษภาคม 2564
พบว่า มี 5 เขื่อน ที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนน้ำพุง และเขื่อนรัชชประภา

          สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ปัจจุบัน (30 พฤษภาคม 2564) มีปริมาตรน้ำ 32,807 ล้าน ลบ.ม. (46%) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 9,265 ล้าน ลบ.ม. (20%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 9 แห่ง 

          แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก 30 พฤษภาคม 2564 อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

          การประปาส่วนภูมิภาค สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา ส่วน กปภ.สาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน 4 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา บางคล้า (น.บางน้ำเปรี้ยว) บางปะกง
และมหาชนะชัย (แม่ข่าย,น.ค้อวัง) ทั้งนี้ได้มีแผนการแจ้งเตือนเฝ้าระวังบุคคลที่มีโรคประจำตัวกลุ่มเสี่ยง เช่น โรคไต ความดันโลหิตสูง เป็นต้น ไม่ควรใช้น้ำในการบริโภค หากมีค่าคลอไรด์มากกว่า 400 มิลลิกรัม/ลิตร