กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 19/2564

          เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 19/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          - วันที่ 17 - 22 พฤษภาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ
ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น โดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร

          - ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันมีน้ำใช้การได้ 7,003 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งมีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว 461 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม-16 พฤษภาคม 2564 พบว่ามี 4 เขื่อน ที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิรินธร เขื่อนน้ำพุง และเขื่อนรัชชประภา

          - สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ปัจจุบัน (16 พฤษภาคม 2564) มีปริมาตรน้ำ 33,464 ล้าน ลบ.ม. (47%) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 9,979 ล้าน ลบ.ม. (21%)

            อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 81%                        จำนวน 1 แห่ง
            อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80%                  จำนวน 13 แห่ง
            อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50%                  จำนวน 13 แห่ง
            อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%)         จำนวน 8 แห่ง

          - การประปาส่วนภูมิภาค สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา ส่วนสาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา บางคล้า (น.บางน้ำเปรี้ยว) และบางปะกง