กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 29/2564

                    เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 29/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    วันที่ 26 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาว และประเทศเวียดนามตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย
และอ่าวไทยยังคงมีกำลังแรง ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้

                    คาดการณ์ฝนช่วงเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2564 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะมีฝนใกล้เคียงกับค่าปกติ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนสูงกว่าค่าปกติ และให้เฝ้าระวังพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือในเดือนสิงหาคมและกันยายน

                    ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 29,524 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 6,480 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว 1,349 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 26 กรกฎาคม 2564 พบว่า มี 4 เขื่อนที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิรินธร และเขื่อนรัชชประภา 

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 32,576 ล้าน ลบ.ม. (46%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 9,034 ล้าน ลบ.ม. (19%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 7 แห่ง

                   แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2564 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 27 กรกฎาคม 2564 มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ จำนวน 2 สาขาได้แก่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) และ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี
ส่วน กปภ.สาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา บางคล้า (น.บางน้ำเปรี้ยว) และบางปะกง