กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 41/2563

          เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่ง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 41/2563  ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำที่เน้นเก็บกักให้ได้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

          สรุปลักษณะอากาศ ร่องมรสุมพาดผ่านภาคกลางตอนล่าง ภาคใต้ตอนบน และภาคตะวันออกตลอดช่วง ในขณะที่ มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก และภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง สำหรับภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีนได้แผ่ลงมาปกคลุมในระยะนี้

          อนึ่ง พายุโซนร้อน “หลิ่นฟา”บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง คาดว่าเคลื่อนตัวเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และเคลื่อนขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามในช่วงวันที่ 11-12 ตุลาคม 2563

          สำหรับปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2563 มีปริมาณน้ำ 39,659 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 16,116 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 4 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 13 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 17 แห่ง และ ปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% จำนวน 1 แห่ง

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (395 แห่ง) มีปริมาณน้ำมากกว่า 100% จำนวน 42 แห่ง ระหว่าง 80-100% จำนวน 88 แห่ง ระหว่าง 50-80% จำนวน 117 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 92 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 56 แห่ง