กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 26/2564

          เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 26/2564  ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพภูมิอากาศ สรุปฯ ดังนี้  

              1.1 ปริมาณฝนสะสมรายปี เปรียบเทียบกับค่าปกติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 4 กรกฎาคม 2564 มีปริมาณฝน 555.9 มม. ต่ำกว่าค่าปกติ 4% โดยทุกภาคมีค่าต่ำกว่าค่าปกติ ยกเว้นภาคภาคใต้ฝั่งตะวันตก

              1.2 สรุปลักษณะอากาศ วันที่  5 - 10 กรกฎาคม 2564 ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้ ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกำลังแรงขึ้น โดยทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

          2. กรมชลประทาน รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564) ดังนี้

              2.1 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 31,424 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 7,882 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 13 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 11 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 11 แห่ง

              2.2 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (412 แห่ง) มีปริมาณน้ำ 2,380 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การ 1,993 ล้าน ลบ.ม.

          3. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายงานสถานการณ์การจ่ายน้ำของ กปภ. (ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2564) มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา จำนวน 2 สาขา  ได้แก่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (หน่วยบริการเกษตรวิสัย) และ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี  กปภ.สาขาที่ได้รับกระทบจากค่าความเค็ม จำนวน 3 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา กปภ.สาขาบางปะกง และกปภ.สาขาบางคล้า (หน่วยบริการบางน้ำเปรี้ยว)