กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 28/2565

                    เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมาย ให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 28/2565 ผ่านระบบVDO Conference พร้อมกับนางสาวสรัลพร เบญจทรัพย์ วิศวกร 4 โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    พยากรณ์อากาศใน 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 18 – 24 กรกฎาคม 2565

                    ในช่วงวันที่ 18 - 19 กรกฎาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย อ่าวไทย มีกำลังอ่อนลง ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนลดลง แต่ยังมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออก

                    ในช่วงวันที่ 20 - 24 กรกฎาคม 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย อ่าวไทย จะมีกำลังแรงขึ้น ประกอบกับมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคกลางตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม  - 17 กรกฎาคม 2565 ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 185.3 มม. (27%) (ค่าปกติ 678.8 มม.)

                    คาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 เดือนกรกฎาคมพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย ได้แก่ บริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และในบางพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เดือนสิงหาคมพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันจะเพิ่มขึ้นทางด้านตะวันตกของประเทศ ภาคเหนือ และอาจมีท่วมขังในบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้น และในเดือนกันยายน ทางด้านภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีปริมาณฝนที่มากกว่าค่าปกติส่งผลให้เกิดพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังมากขึ้น

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 มีปริมาณน้ำในอ่างฯ ทุกแห่ง 34,471 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 6,165 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยมีจำนวน 2 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 18 กรกฎาคม 2565 พบว่าไม่มีเขื่อนใดที่มีปริมาณน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 มีปริมาตรน้ำ 38,562 ล้าน ลบ.ม. (54%) เป็นน้ำใช้การ 15,020 ล้าน ลบ.ม. (32%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 6 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (30%) อ่างเก็บน้ำแควน้อยฯ (29%) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (27%) อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (26%) อ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล (22%) อ่างเก็บน้ำป่าสักฯ (19%) ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) ได้แก่ อ่างเก็บน้ำกิ่วคอหมา (89%)

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยต่ำกว่า 30% ของความจุลำน้ำ และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2565 มีน้ำใช้การได้ 2,750 ล้าน ลบ.ม. (58%)

                    คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ในกรณีน้ำเฉลี่ย มีน้ำใช้การได้ 31613, ล้าน ลบ.ม. (67%) ซึ่งมากกว่าปี 2564 ,156 ล้าน ลบ.ม.

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา