กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

ติดตามการตรวจราชการบริเวณเขื่อนพระรามหก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ

          เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2564 ผู้บริหาร กปภ. ประกอบด้วย รปก.3 รปก.4 ผอ.กปภ.ข.1 ผอ.กพน. และพนักงาน กปภ.จากส่วนกลาง เขต1และ เขต 2 ลงพื้นที่ติดตามการตรวจราชการบริเวณเขื่อนพระรามหก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ของรองนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ เพื่อติดตามและรับทราบการบริหารจัดการน้ำ ผลกระทบจากความเค็มรุกล้ำ และแนวทางการแก้ไขในแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำบางปะกง สำหรับ กปภ. โดย รปก.3 รายงานแนวทางการแก้ไขของ กปภ.สาขาที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่แม่น้ำบางปะกง ได้แก่ ฉะเชิงเทรา บางปะกง และบางคล้า ซึ่งแผนงานระยะสั้นมีการซื้อน้ำดิบ-น้ำประปาจากเอกชน และรับน้ำประปาจากสาขาใกล้เคียง และแผนงานระยะยาวมีการพัฒนาแหล่งน้ำ ส่วน กปภ.สาขาที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ได้แก่ ปทุมธานี รังสิต(พ.) คลองหลวง และธัญบุรี ซึ่งแผนงานระยะสั้นเป็นการบริหารการสูบน้ำ และระยะยาวมีการศึกษาวางท่อส่งน้ำประปาจากโรงกรองน้ำไม้ตรา อ.บางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา มาเสริมในพื้นที่บริการของ กปภ.สาขาปทุมธานี