กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 52/2563

         เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 52/2563 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุมมีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา การประปานครหลวง กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น

         ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

         วันที่ 30 ธ.ค. 2563 - 2 ม.ค. 2564 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 4-6 องศาเซลเซียส กับมีลมแรง สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร ส่วนอ่าวไทยตอนล่างมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร ส่วนคาดการณ์ฝนในช่วงเดือน ธ.ค.2563- พ.ค.2564 ปริมาณฝนใกล้เคียงถึงสูงกว่าค่าปกติ

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 43,393 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 19,851 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 11 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 15 แห่ง และ ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 9 แห่ง

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (412 แห่ง) มีปริมาณน้ำมากกว่า 100% จำนวน 32 แห่ง ระหว่าง 80-100% จำนวน 171 แห่ง ระหว่าง 50-80% จำนวน 93 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 71 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 45 แห่ง