กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 25/2564

          เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 25/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ในช่วงวันที่ 28 มิถุนายน - 3 กรกฎาคม 2564 หย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน
ประเทศไทย และอ่าวไทยมีกำลังอ่อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้มีฝนลดลง ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออกยังคงมีฝนน้อย

          ในช่วง 1-2 สัปดาห์นี้ ยังไม่มีแนวโน้มพายุบริเวณทะเลจีนใต้ ส่วนพายุดีเปรสชั่นที่ก่อขึ้นทางทิศตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีโอกาสพัฒนาแรงขึ้นเป็นพายุลำดับต่อไป แต่ไม่มีผลกระทบต่อลักษณะภูมิอากาศประเทศไทย

          ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันมีน้ำใช้การได้ 28,699 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว 12 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่1 มกราคม - 27 มิถุนายน 2564 พบว่า มี 5 เขื่อน ที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร และเขื่อนรัชชประภา

          สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ปัจจุบัน (27 มิถุนายน 2564) มีปริมาตรน้ำ 31,901 ล้าน ลบ.ม. (45%) คิดเป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 8,358 ล้าน ลบ.ม. (18%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 9 แห่ง

          แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 27 2564 อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

          การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2564 มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ จำนวน 2 สาขาได้แก่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) และ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ส่วน กปภ.สาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา บางคล้า (น.บางน้ำเปรี้ยว) และ
บางปะกง