กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 30/2564

           เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 30/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

           ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ช่วงวันที่ 2 - 7 สิงหาคม 2564 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมา ลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

           คาดการณ์ฝนช่วงเดือนสิงหาคม 2564 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศมีปริมาณฝนรวมใกล้เคียงถึงสูงกว่าค่าปกติ ยกเว้นภาคใต้มีฝนต่ำกว่าค่าปกติ

           ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ 1 สิงหาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 31,143 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 8,099 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว 2,975 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม - 1 สิงหาคม 2564 พบว่า มี 4 เขื่อนที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนสิรินธร และเขื่อนรัชชประภา

           สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 34,427 ล้าน ลบ.ม. (49%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 10,885 ล้าน ลบ.ม. (23%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 5 แห่ง ได้แก่ แม่กวงอุดมธารา แควน้อยบำรุงแดน ทับเสลา ป่าสักชลสิทธิ์ และคลองสียัด

           แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2564 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

           การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 2 สิงหาคม 2564 มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ จำนวน 2 สาขาได้แก่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) และ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี
ส่วน กปภ.สาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา บางคล้า
(น.บางน้ำเปรี้ยว) และบางปะกง