กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 40/2563

         เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่ง ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 40/2563  ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน (ด้านบำรุงรักษา) รักษาราชการแทนอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำที่เน้นเก็บกักให้ได้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

          สรุปลักษณะอากาศ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเปรสชันในวันที่ 7 ต.ค.63 คาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนใต้  หลังจากนั้นจะเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกลงบริเวณอ่าวไทยตอนบน (ในวันที่ 8 ต.ค. 63) โดยจะมีผลกระทบต่อภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออก ภาคกลาง และภาคใต้ ทำให้บริเวณดังกล่าวมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในช่วงวันที่ 7-9 ต.ค. 63 

          สถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 38,239 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 14,696 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 3 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 12 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 17 แห่ง และ ปริมาณน้ำน้อยกว่า 30% จำนวน 3 แห่ง

          ส่วนสถานการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (399 แห่ง) ส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำ ระหว่าง       50-80% จำนวน 116 แห่ง และปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 106 แห่ง และมีปริมาณน้ำมากกว่า 100% จำนวน 43 แห่ง

          สำหรับ กปภ. ได้รายงานสถานการณ์น้ำที่สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ทุกสาขา โดยยังมี กปภ.สาขาที่ต้องใช้ลดแรงดันน้ำ จำนวน 5 สาขา และลดแรงดันน้ำช่วงกลางคืน จำนวน 1 สาขา