กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 37/2564

                    เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 37/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ช่วงวันที่ 20 - 24 กันยายน 64 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้น กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนพายุที่มีอิทธิพลกับประเทศไทย ช่วงนี้ยังไม่มีแนวโน้มที่จะเกิด

                    ปริมาณฝนสะสม (1 มกราคม – 19 กันยายน 2564) ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่ามากกว่าค่าปกติ 4%

                    ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 19 กันยายน 2564 มีปริมาตรน้ำ 36,684 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 13,639 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณมากกว่าปีที่แล้ว 4,673 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม –19 กันยายน 2564 พบว่า มี 6 เขื่อนที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนสิรินธร เขื่อนน้ำพุง และเขื่อนรัชประภา       

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 19 กันยายน 2564 มีปริมาตรน้ำ 41,652 ล้าน ลบ.ม. (59%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 18,109 ล้าน ลบ.ม. (38%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ แม่กวงอุดมธารา

                    สถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 19 กันยายน 2564 มีน้ำล้นตลิ่ง บริเวณแม่น้ำมูล (M.173) อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา แม่น้ำมูล (M.184) อ.พิมาย จ.นครราชสีมา แม่น้ำชี (E.23) อ.เมือง จ.ชัยภูมิ และแม่น้ำน้อย (C.67) อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำยม ลุ่มน้ำมูล ลุ่มน้ำน่าน ลุ่มน้ำชี ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์ปกติ และลุ่มน้ำท่าจีน ระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ส่วนสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 สถานีที่มีปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีเชียงคานและโขงเจียม

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 20 กันยายน 2564 สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา