กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 25/2565

                    เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 25/2565 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกับนางสาวสรัลพร เบญจทรัพย์ วิศวกร 4  โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    พยากรณ์อากาศใน 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 27 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565

                    ในช่วงวันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทย และอ่าวไทย ในขณะที่มีลมใต้พัดปกคลุมภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก ทำให้ประเทศไทยยังมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคตะวันออก และภาคใต้

                    ในช่วงวันที่ 30 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 หย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศลาวตอนบนและประเทศเวียดนามตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาตใต้ฝั่งตะวันตก

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 144.4 มม. (27%) (ค่าปกติ 542.9 มม.)

                    คาดการณ์ฝนช่วงเดือนมิถุนายน-ตุลาคม 2565 ช่วงปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคม ปริมาณและการกระจายของฝนบริเวณประเทศไทยจะเริ่มลดลง อาจมีฝนทิ้งช่วงในบางพื้นที่ หลังจากนั้นในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ปริมาณและการกระจายฝนจะกลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจะลดลงเมื่อเข้าสู่เดือนตุลาคม

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 มีปริมาณน้ำในอ่างฯทุกแห่ง 34,281 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 11,237 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 5,530 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยมีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนสิริกิติ์ โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมช่วงวันที่ 1 มกราคม – 27 มิถุนายน 2565 พบว่าเขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนน้ำพุง มีปริมาณน้ำน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2565 มีปริมาตรน้ำ 38,371 ล้าน ลบ.ม. (54%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 14,828 ล้าน ลบ.ม. (31%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (29%) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (24%) อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (24%) อ่างเก็บน้ำป่าสักฯ (21%) และอ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล (19%) และอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำดี (51-80%)

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2565 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย ต่ำกว่า 30% ของความจุลำน้ำ และทางภาคตะวันออกตอนบนบริเวณลุ่มน้ำโขงอยู่ในเกณฑ์ปกติมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2565 มีน้ำใช้การได้ 2,647 ล้าน ลบ.ม. (56%)

                    คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ในกรณีน้ำเฉลี่ย มีน้ำใช้การได้ 34,560 ล้าน ลบ.ม. (73%) ซึ่งมากกว่าปี 2564 4,103 ล้าน ลบ.ม.

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา