กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 5/2564

          เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ พร้อมด้วยนางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ และนายสุนทร เฉินประยูร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูแล้งปี 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้

          -  วันที่ 1-3 กุมภาพันธ์. 2564 บริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอุณหภูมิสูงขึ้นกับมีหมอกในตอนเช้า ประกอบกับในช่วงวันที่ 1-2 ก.พ. 2564 คลื่นกระแสลมตะวันตกได้เคลื่อนผ่านภาคเหนือตอนบน ไปปกคลุมประเทศลาวและเวียดนามตอนบน ทำให้บริเวณภาคเหนือตอนบน อุณหภูมิลดลง 2-3 องศาเซลเซียส โดยมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณภาคเหนือ

          -  วันที่ 3–6 กุมภาพันธ์ 2564 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังปานกลางอีกระลอกหนึ่ง
จากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาว อุณหภูมิจะลดลง 1-2 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกกลาง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีอากาศเย็นในตอนเช้า อุณหภูมิลดลงเล็กน้อย

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันมีไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำเกิน Upper Rule Curve มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนห้วยกุ่ม โดยทุกเขื่อนสามารถควบคุมการระบายน้ำได้ โดยไม่เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ

          สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ปัจจุบัน (31 มกราคม 2564) มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% จำนวน 6 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80% จำนวน 13 แห่ง
มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50% จำนวน 12 แห่ง และมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 4 แห่ง

          การประปาส่วนภูมิภาค สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา โดยกปภ.สาขาที่ใช้น้ำจากคลองชัยนาท-ป่าสัก ปัจจุบันยังคงสูบทอยน้ำเนื่องจากระดับน้ำในคลองต่ำ แต่มีระดับน้ำเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ส่วนบริเวณแม่น้ำบางปะกงที่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา และ กปภ.สาขาบางปะกง มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จึงใช้น้ำดิบจากเอกชนมาผลิต