กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 26/2565

                    เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 26/2565 ผ่านระบบVDO Conference พร้อมกับนางสาวสรัลพร เบญจทรัพย์ วิศวกร 4 โดยมีนายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา กรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม  

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    พยากรณ์อากาศใน 7 วันข้างหน้าระหว่างวันที่ 4 – 10 กรกฎาคม 2565

                    ในช่วงวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2565 ร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านประเทศเมียนมา ประเทศลาวตอนบน และประเทศเวียดนามตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณประเทศจีนตอนใต้ ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกต่อเนื่อง โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

                    ในช่วงวันที่ 7 - 10 กรกฎาคม 2565 ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมา ตอนบนของภาคเหนือ และประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำที่ปกคลุมบริเวณเวียดนามตอนบน ในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังปานกลาง
ทำให้ประเทศไทยตอนบนจะมีฝนเพิ่มขึ้น โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 145.8 มม. (25%) (ค่าปกติ 587.2 มม.)

                    คาดการณ์ฝนช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2565 เดือนกรกฎาคมพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศไทยจะมีปริมาณฝนต่ำกว่าค่าปกติ ในช่วงเดือนสิงหาคมถึงกันยายน ปริมาณและการกระจายฝนจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีฝนตกหนักถึงหนักมากติดต่อกันหลายวัน รวมทั้งอาจมีพายุเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้เกิดสภาวะน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่งได้

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 มีปริมาณน้ำในอ่างฯทุกแห่ง 34,071 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 10,972 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งมากกว่าปีที่แล้ว 5,689 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อยมีจำนวน 3 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ และเขื่อนห้วยกุ่ม โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสม ช่วงวันที่ 1 มกราคม – 4 กรกฎาคม 2565 พบว่าเขื่อนอุบลรัตน์ และเขื่อนน้ำพุง มีปริมาณน้ำน้อยกว่าค่าเฉลี่ย

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 มีปริมาตรน้ำ 38,014 ล้าน ลบ.ม. (54%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 14,472 ล้าน ลบ.ม. (31%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำห้วยหลวง (29%) อ่างเก็บน้ำแควน้อยฯ (29%) อ่างเก็บน้ำน้ำพุง (29%) อ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดา (25%) อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (25%) อ่างเก็บน้ำป่าสักฯ (19%) และอ่างเก็บน้ำขุนด่านปราการชล (18%) และอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำดี (51-80%)

                    น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 ส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อยต่ำกว่า 30% ของความจุลำน้ำ

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 3 กรกฎาคม 2565 มีน้ำใช้การได้ 2,590 ล้าน ลบ.ม. (54%)

                    คาดการณ์ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 ในกรณีน้ำเฉลี่ย น้ำใช้การได้ 32,797 ล้าน ลบ.ม. (69%) ซึ่งมากกว่าปี 2564 2,340 ล้าน ลบ.ม.

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา