กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 47/2564

 

                    เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 47/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2564 มีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงที่ปกคลุมทะเลจีนใต้ตอนล่างเคลื่อนเข้าสู่แนวร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ ได้แก่ บริเวณจังหวัดปัตตานี ยะลา นราธิวาส ภูเก็ต ตรัง สตูล ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง สงขลา ระนอง พังงา และกระบี่

                    ปริมาณฝนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 28 พฤศจิกายน 2564 โดยภาพรวมทั้งประเทศ มีปริมาณฝน 1,714.3 มม. มีค่ามากกว่าค่าปกติ 180.6 มม. (12%)

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 23,716 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่ปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (101%) ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (63%) เขื่อนสิริกิติ์ (47%)  และเขื่อนบางลาง (56%)

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 มีปริมาตรน้ำ 54,731 ล้าน ลบ.ม. (77%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 31,188 ล้าน ลบ.ม. (66%) โดยไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%)  อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำ ดีมาก (>81%) มีจำนวน 24 แห่ง น้ำท่าในลำน้ำสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก ได้แก่ แม่น้ำมูล แม่น้ำท่าจีน

                    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ตั้งแต่ วันที่ 1 -29 พฤศจิกายน 2564 โดยมีจังหวัดที่เกิดอุทกภัย ดังนี้

            ภาคเหนือ ได้แก่ กำแพงเพชร เชียงใหม่ เชียงราย น่าน พะเยา พิษณุโลก แม่ฮ่องสอน ลำปาง

            ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ

            ภาคกลาง ได้แก่ กทม. กาญจนบุรี นครปฐม เพชรบุรี ราชบุรี สมุทรสาคร สมุทรปราการ

            ภาคตะวันออก : ปราจีนบุรี

            ภาคใต้: กระบี่ ชุมพร ตรัง นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ์พัทลุง พังงา ภูเก็ต ยะลา ระนอง สงขลา สตูล สุราษฎร์ธานี

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2564 สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ