กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 48/2563

          เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่ง นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 และนายสุนทร เฉินประยูร วิศวกร 5 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 48/2563 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วม เช่น กรมอุตุนิยมวิทยา การประปานครหลวง     กรมทรัพยากรน้ำ เป็นต้น ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ และสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          สรุปลักษณะอากาศ วันที่ 30 พ.ย. – 5 ธ.ค. 63 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังแรงจากประเทศจีนยังคงแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้อย่างต่อเนื่อง ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง อุณหภูมิจะลดลง 2-4 องศาเซลเซียส   สำหรับบริเวณยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวถึงหนาวจัดกับมีน้ำค้างแข็งบางพื้นที่ สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ยังคงมีกำลังแรงขึ้นในช่วงวันที่ 30 พ.ย. – 3 ธ.ค. 63 ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 44,238 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 20,694 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 12 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 15 แห่ง และ ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 8 แห่ง

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (412 แห่ง) มีปริมาณน้ำมากกว่า 100% จำนวน 70 แห่ง ระหว่าง 80-100% จำนวน 147 แห่ง ระหว่าง 50-80% จำนวน 96 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 57 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 42 แห่ง

          นอกจากนี้ยังได้มีการหารือในประเด็นระดับน้ำในคลองชัยนาท-ป่าสักลดลง สำนักชลประทานที่ 10 (ลพบุรี) ได้รายงานที่ประชุมว่า เนื่องจากปริมาณน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยามีระดับต่ำ จึงทำให้ปริมาณน้ำไหลเข้าคลองชัยนาท-ป่าสักน้อย โดยปัจจุบัน (วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563) คลองชัยนาท-ป่าสัก มีปริมาณน้ำไหลเข้า 12 ลบ.ม./วินาที จึงจัดเครื่องสูบน้ำจำนวน 2 เครื่อง อัตราสูบ 3 ลบ.ม./วินาที เพื่อสูบทอยน้ำเข้าสู่คลองชัยนาท-ป่าสักเพิ่มขึ้น และจะเร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเพิ่มอีกจำนวน 2 เครื่องเพื่อสูบทอยน้ำเพิ่มเติม