กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 14/2565

 

                    เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 14/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายปกรณ์ สุตสุนทร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาอุทกวิทยา ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมแทนนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เนื่องจากติดราชการ

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในช่วงวันที่ 4 - 7 เมษายน 2565 บริเวณความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะมีกำลังอ่อนลง ทำให้มีอุณหภูมิสูงขึ้น 3-5 องศาเซลเซียส สำหรับลมตะวันออกยังคงพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากที่จะเกิดขึ้น

                    ในช่วงวันที่ 8 - 9 เมษายน 2565 ความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อน ส่วนลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้มีฝนลดลง  

                    ปริมาณฝนสะสม ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565 - ปัจจุบัน ภาพรวมทั้งประเทศมีฝนสะสมมากกว่าค่าปกติ 105.8 มม. (107%)

                    คาดหมายฝนรายเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 พื้นที่ส่วนใหญ่มีปริมาณฝนรวมสูงกว่าค่าปกติ และในปลายเดือนมิถุนายน 2565 ให้เฝ้าระวังฝนทิ้งช่วง

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 16,017 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 7,545 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล และเขื่อนสิริกิติ์

                    รายงานสถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 35 แห่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2565 มีปริมาตรน้ำ 44,056 ล้าน ลบ.ม. (62%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 20,513 ล้าน ลบ.ม. (43%) โดยมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด (21%) ส่วนอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 4 แห่ง (เอกสารแนบ 4) น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 3 เมษายน 2565 มีน้ำใช้การได้ 3,048 ล้าน ลบ.ม. (64%) 

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 4 เมษายน 2565 สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 6 สถานี ได้แก่ สถานีเชียงแสน สถานีเชียงคาน สถานีหนองคาย สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม สถานีเชียงคาน และสถานีหนองคาย

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ  วันที่ 4 เมษายน 2565 สามารถผลิตจ่ายน้ำได้ตามปกติทุกสาขา