กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 45/2564

                    เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 45/2564 ผ่านระบบ VDO Conference พร้อมกับนายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ โดยมีนายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ในช่วงวันที่ 15 -22 พฤศจิกายน 2564 หย่อมความกดอากาศต่ำได้เคลื่อนลงสู่ทะเลอันดามันแล้ว สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และภาคใต้เริ่มมีกำลังอ่อนลง ทำให้ภาคใต้ยังมีฝนตกหนักบางพื้นที่ ให้เฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนตกสะสม น้ำล้นตลิ่ง ส่วนตอนบนมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่

                    ในช่วงวันที่ 23 - 24 พฤศจิกายน 2564 คาดว่าจะมีมวลอากาศเย็นอีกระลอกแผ่ลงมาปกคลุมทางตอนบนของประเทศไทย ทำให้มีอากาศเย็นลง ส่วนภาคใต้ตอนล่างมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้นปริมาณฝนสะสม (1 มกราคม – 14 พฤศจิกายน 2564) ภาพรวมทั้งประเทศ มีค่ามากกว่าค่าปกติ 11%

                    รายงานสรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 โดยเขื่อนที่มีปริมาณน้ำเกินเกณฑ์ควบคุม 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ (111%) และเขื่อนจุฬาภรณ์ (98%) ส่วนเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย 3 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (62%) เขื่อนสิริกิติ์ (48%)  และเขื่อนบางลาง

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 มีปริมาตรน้ำ 54,667 ล้าน ลบ.ม. (77%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 31,125 ล้าน ลบ.ม. (66%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ อ่างฯ แม่กวงอุดมธารา น้ำท่าในลำน้ำสายหลักที่อยู่ในเกณฑ์น้ำมาก เช่น แม่น้ำชี แม่น้ำมูล เป็นต้น

                    กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 มีจังหวัดที่เกิดอุทกภัยในรอบ 24 ชั่วโมง ได้แก่ ตรัง และระนอง

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์อุทกภัย ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564 สามารถจ่ายน้ำได้ตามปกติ และมี กปภ.สาขาที่ต้องเฝ้าระวังอุทกภัย จำนวน 10 สาขา