กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 44/2563

          เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายสุนทร เฉินประยูร วิศวกรแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี นายประยูร เย็นใจ ผู้อำนวยการส่วนบริหารจัดการน้ำ เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำที่เน้นเก็บกักให้ได้มากที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

          4–7 พฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น วันที่ 8–10 พฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอุณภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีลมแรง

          พายุโซนร้อน “โคนี” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลาง และจะอ่อนกำลังลงในวันที่ 6 พฤศจิกายน ทำให้บริเวณประเทศตอนบนมีฝนบางแห่ง และมีฝนตกหนักบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล สำหรับร่องมรสุมพาดผ่านภาคใต้ตอนล่าง ทำให้ภาคใต้ตอนล่างมีฝนตกหนักบางแห่ง

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันไม่มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำที่เกิน Upper Rule Curve มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนรัชชประภา โดยทุกเขื่อนสามารถควบคุมการระบายน้ำได้โดยไม่เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ

          สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ในปัจจุบัน (3 พฤศจิกายน 2563) มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% จำนวน 11 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80% จำนวน 15 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50% จำนวน 9 แห่ง และไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%)

          สำหรับ กปภ. ได้รายงานสถานการณ์น้ำที่สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ทุกสาขา และมี กปภ.สาขาที่ลดแรงดันน้ำเพื่อให้มีน้ำผลิตได้อย่างมั่นคง จำนวน 4 สาขา