กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 20/2564

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายสุประดิษฐ์ จันทร์ดาประดิษฐ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 20/2564  ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. กรมอุตุนิยมวิทยา รายงานสภาพภูมิอากาศ สรุปฯ ดังนี้  

              1.1 ปริมาณฝนสะสมรายปี เปรียบเทียบกับค่าปกติ ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2564 มีปริมาณฝน 333.8 มม. สูงกว่าค่าปกติ 5% โดยทุกภาคมีค่าสูงกว่าค่าปกติ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ฝั่งตะวันออก

              1.2 สรุปลักษณะอากาศ วันที่ วันที่ 24 - 29 พฤษภาคม 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณบริเวณดังกล่าวมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง

                  ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ภาคใต้ และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังแรง โดยบริเวณทะเลอันดามันคลื่นสูง 2-4 เมตร ส่วนบริเวณอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

          2. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ) รายงานปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564 มีจำนวน 29,761 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การได้ จำนวน 6,717  ล้าน ลบ.ม. น้อยกว่าปีก่อน (2563) จำนวน 294 ล้าน ลบ.ม.

          3. กรมชลประทาน รายงานปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำ (ณ วันที่ 23 พฤษภาคม 2564) ดังนี้

              3.1 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ (35 อ่าง) มีปริมาณน้ำ 33,086 ล้าน ลบ.ม. น้ำใช้การได้ จำนวน 9,544ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% ขึ้นไป จำนวน 1 แห่ง ปริมาณน้ำ 51-80% จำนวน 13 แห่ง ปริมาณน้ำ 31-50% จำนวน 13 แห่ง และน้อยกว่า 30% จำนวน 8 แห่ง (เอกสารแนบ 3)

              3.2 ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง (412 แห่ง) มีปริมาณน้ำ 2,566 ล้าน ลบ.ม. มีน้ำใช้การ 2,178 ล้าน ลบ.ม.

          4. การประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.) รายงานสถานการณ์การจ่ายน้ำของ กปภ. (ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564) ไม่มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา มี กปภ.สาขาที่ได้รับกระทบจากค่าความเค็ม จำนวน 5 สาขา ได้แก่ ฉะเชิงเทรา บางปะกง บางคล้า (น.บางน้ำเปรี้ยว) ยโสธร และ มหาชนะชัย ซึ่งในส่วนของ 3 สาขาแรก มีแผนงานรองรับไว้แล้ว ส่วนสาขายโสธร และมหาชนะชัย ได้มีการประกาศแจ้งเตือนลูกค้า และกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจ