กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 3/2565

 

                    เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา 7 ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 3/2565 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมีนายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุม

                    ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

                    ในช่วงวันที่ 20 – 22 มกราคม 2565 คลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกเคลื่อนผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน และภาคกลางตอนบน ในขณะที่มีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก ประกอบกับบริเวณความกดอากาศสูงที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนจะมีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงบางแห่ง

                    ในช่วงวันที่ 23 – 24 มกราคม 2565 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นระลอกใหม่อีกระลอกหนึ่งจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประกอบกับมีลมตะวันตกพัดปกคลุมบริเวณดังกล่าว ทำให้อุณหภูมิจะลดลง 1-4 องศา ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อนพัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้ ทำให้มีฝนเล็กน้อยบางแห่ง

                    คาดการณ์ลักษณะฝนปี 2565 พบว่าใกล้เคียงกับ ปี 2552 โดยในเดือน มกราคม-มีนาคม 2565 คาดการณ์จะมีฝนรวมต่ำกว่าปกติ ส่วนในเดือนเมษายน-มิถุนายน 2565 พื้นที่ส่วนใหญ่จะมีฝนใกล้เคียงถึงสูงกว่าปกติ ยกเว้นภาคกลางและด้านตะวันออกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนต่ำกว่าปกติรายงาน

                    สรุปปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 18 มกราคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 21,799 ล้าน ลบ.ม. มากกว่าปีที่แล้ว 8,468 ล้าน ลบ.ม. โดยมีเขื่อนที่มีปริมาณน้ำน้อย จำนวน 2 เขื่อน ได้แก่ เขื่อนภูมิพล (56%) และเขื่อนสิริกิติ์ (45%)

                    สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 มีปริมาตรน้ำ 51,884 ล้าน ลบ.ม. (73%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 28,341 ล้าน ลบ.ม. (60%) โดยไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) อ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำดีมาก (>81%) มีจำนวน 18 แห่ง น้ำท่าในลำน้ำสายหลักส่วนใหญ่อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

                    ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง จำนวน 412 แห่ง ณ วันที่ 17 มกราคม 2565 มีปริมาณน้ำใช้การได้ 3,827 ล้าน ลบ.ม. (80%)

                    กรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำในแม่น้ำโขง ณ วันที่ 18 มกราคม 2565
                    สถานีที่ปริมาณน้ำลดลงจากสัปดาห์ก่อน จำนวน 4 สถานี  ได้แก่ สถานีเชียงคาน สถานีนครพนม สถานีมุกดาหาร และสถานีโขงเจียม สถานีที่ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน ได้แก่ สถานีเชียงแสน ส่วนสถานีหนองคายปริมาณน้ำเท่ากับสัปดาห์ก่อน

                    การประปาส่วนภูมิภาค รายงานสถานการณ์น้ำ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565  สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ตามปกติ