กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 29/2563

          เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ และ นายสุนทร เฉินประยูร ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำที่มีจำกัด ซึ่งปัจจุบันหลายพื้นที่ในประเทศไทยเริ่มมีแนวโน้มฝนตกดีขึ้น ระดับน้ำในแม่น้ำต่างๆ เริ่มสูงขึ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ในวันที่ 19-23 กรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย ในขณะที่มีลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยและอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในบริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนวันที่ 24-25 กรกฎาคม มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันและประเทศไทย
เริ่มมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ประเทศไทยยังคงมีฝนตกต่อเนื่อง และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต้

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันไม่มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำที่เกิน Upper Rule Curve มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 7 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนจุฬาภรณ์ เขื่อนห้วยกุ่ม เขื่อนวชิราลงกรณ เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนรัชชประภา และมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า Dead Storage จำนวน 1 แห่ง ได้แก่ เขื่อนอุบลรัตน์ โดย
ทุกเขื่อนสามารถควบคุมการระบายน้ำได้โดยไม่เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ

          สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ 35 อ่าง ในปัจจุบัน (19 กรกฎาคม 2563) ไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 80% แต่มีปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80% จำนวน 4 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50% จำนวน 6 แห่ง และมีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) จำนวน 25 แห่ง

          สำหรับ กปภ. ได้รายงานสถานการณ์น้ำที่ยังคงใช้มาตรการจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ เพื่อให้ที่ประชุมรับทราบ และพิจารณาสนับสนุนในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป