กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 27/2564

          เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ครั้งที่ 27/2564 ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน เป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำ โดยมีรายละเอียดดังนี้

          ในช่วงวันที่ 12 - 17 กรกฎาคม 2564 ร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง

          คาดการณ์ฝนช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 พื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศจะมีฝนใกล้เคียงกับค่าปกติ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนมากกว่าค่าปกติ

          ปริมาณน้ำในเขื่อน กฟผ. ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 28,130 ล้าน ลบ.ม. เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 5,086 ล้าน ลบ.ม. มีปริมาณน้อยกว่าปีที่แล้ว 269 ล้าน ลบ.ม. โดยปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนสะสมตั้งแต่ 1 มกราคม – 11 กรกฎาคม 2564 พบว่า มี 6 เขื่อนที่ปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนน้อยกว่าค่าเฉลี่ย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนศรีนครินทร์ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนสิรินธร และเขื่อนรัชชประภา

          สถานการณ์น้ำใช้การในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ของกรมชลประทาน ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 มีปริมาตรน้ำ 31,181 ล้าน ลบ.ม. (44%) เป็นปริมาณน้ำใช้การได้ 7,636 ล้าน ลบ.ม. (16%) โดยอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%) มีจำนวน 10 แห่ง

          แนวโน้มสถานการณ์น้ำท่าในลำน้ำสายหลัก ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 อยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย

          การประปาส่วนภูมิภาค ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 4 มี กปภ.สาขาจ่ายน้ำเป็นเวลา/แบ่งโซนจ่ายน้ำ จำนวน 2 สาขาได้แก่ กปภ.สาขาสุวรรณภูมิ (น.เกษตรวิสัย) และ กปภ.สาขาวิเชียรบุรี ส่วน กปภ.สาขาที่มีค่าความเค็มเกินมาตรฐาน จำนวน 3 สาขา ได้แก่ กปภ.สาขาฉะเชิงเทรา บางคล้า (น.บางน้ำเปรี้ยว) และ
บางปะกง