กองพัฒนาแหล่งน้ำ

กองพัฒนาแหล่งน้ำ

การประปาส่วนภูมิภาค

การประชุมคณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ (SWOC) ครั้งที่ 45/2563

          เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2563 นางสาววริษฐา ธนสัมบัณณ์ นักธรณีวิทยา และนายสุนทร เฉินประยูร วิศวกรแหล่งน้ำ ได้รับมอบหมายให้เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมการติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มสถานการณ์น้ำ ผ่านระบบ VDO Conference โดยมี ดร.ทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทานเป็นประธานในการประชุม

          ทั้งนี้ ที่ประชุมได้รายงานสภาพอากาศ สถานการณ์น้ำจากหน่วยงานต่างๆ และการบริหารจัดการน้ำที่เน้นเก็บกักให้ได้มากที่สุดและเกิดผลกระทบน้อยที่สุด โดยมีรายละเอียดดังนี้

          วันที่ 10 –15 พฤศจิกายน บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบน มีอุณหภูมิลดลง 2-4 องศาเซลเซียส กับมีอากาศเย็นและมีลมแรง ในขณะที่มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลาง

          พายุโซนร้อน “เอตาว” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางมีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในวันที่ 10 พฤศจิกายน ทำให้ในช่วงวันที่ 10–12 พฤศจิกายน บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางตอนล่าง และภาคตะวันออก มีฝนบางแห่งกับมีลมแรง

          พายุโซนร้อน “หว่ามก๋อ” (พายุระดับ 3) บริเวณตะวันออกของประเทศฟิลิปปินส์มีศูนย์กลางอยู่บริเวณมหาสมุทรแปซิฟิก และมีแนวโน้มเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

          ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อน กฟผ. ปัจจุบันไม่มีอ่างเก็บน้ำที่ปริมาณน้ำที่เกิน Upper Rule Curve มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำต่ำกว่า Lower Rule Curve จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนสิริกิติ์ เขื่อนวชิราลงกรณและเขื่อนศรีนครินทร์ โดยทุกเขื่อนสามารถควบคุมการระบายน้ำได้โดยไม่เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำ

          สถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่จำนวน 35 อ่าง ปัจจุบัน (9 พฤศจิกายน 2563) มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำมากกว่า 81% จำนวน 12 แห่ง มีปริมาณน้ำระหว่าง 51%-80% จำนวน 14 แห่ง
มีปริมาณน้ำระหว่าง 31%-50% จำนวน 9 แห่ง และไม่มีอ่างเก็บน้ำที่มีปริมาณน้ำอยู่ในเกณฑ์น้ำน้อย (<30%)

          สำหรับ กปภ. ได้รายงานสถานการณ์น้ำที่สามารถผลิตและจ่ายน้ำได้ทุกสาขา และมี กปภ.สาขาที่ลดแรงดันน้ำเพื่อให้มีน้ำผลิตได้อย่างมั่นคง จำนวน 4 สาขา